Modderbrink

Tot 1862 werd veel afval eenvoudigweg in de stadsgracht gegooid. Periodiek werd het vuil door een modderschuit opgedregd en verzameld op de zogenaamde "modderbrink" (waar anno 2012 het Holland Casino staat). Uiteindelijk kwam het terecht op de Konijnenberg (bij de huidige Gemeentewerfstraat). Na de stadsbrand werd de gracht gedempt met puin. Composteerbaar afval als as en vuilnis werd toen aan de huizen opgehaald met een "aschkar" (een handkar). De gemeente had daarvoor een contract afgesloten met een landbouwer. Beertonnen met menselijke uitwerpselen werden ook opgehaald, waarna de ton werd geleegd en gereinigd op het terrein van de gemeentewerf.

Vuilnisbelt

In 1898 werd besloten het vuil naar het oude erve Poolman te brengen, aan de Wethouder Nijhuisstraat. Het erf werd verbouwd tot stallingsruimte voor paarden en wagens van de reinigingsdienst. Met huisvuil werd de natte heide opgehoogd tot een vuilnisbelt die in 1925 al 25 meter hoog was, stank en ongedierte veroorzaakte en ook regelmatig in brand stond. In 1924 kocht de gemeente grond aan in het Usselerveen. Er kwam een smalspoorlijn van 6 km naartoe. In 1926 werd de bestaande vuilnisbelt gesloten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een deel van de vuilnisbelt afgegraven en als compost verkocht. Het resterende deel van de berg aan de Poolmansweg is naderhand overgebracht naar het Rutbeek. In 1951 werd de wijk Stadsveld gebouwd en het overlaadstation aan de Usselerrondweg gevestigd. Het Usselerveen werd vanaf 1931 in cultuur gebracht door het land met het oude afval op te hogen en vruchtbaar te maken. De opbrengst viel tegen omdat de grond te veel rommel bevatte, zoals potten en pannen, glaswerk, kokosmatten en schoenen. Sinds 1986 is de stortplaats en vuilverbranding "Boeldershoek" in gebruik.

Waterzuivering

In 1900 werd de riolering van de stad vernieuwd en uitgebreid. Vanaf de jaren twintig werden toiletten met waterspoeling geleidelijk gewoon. Het afvalwater, ook dat van de fabrieken, loosde op beken en sloten, waarvan het water nogal eens de kleur had van de verf die op een bepaald moment werd gebruikt. De stankoverlast werd ondraaglijk. In 1915 werd een afvalwaterzuiveringsinstallatie gebouwd aan de Bruggertstraat, in 1939 vervangen door een geheel nieuwe inrichting aan de Bruggenmorsweg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Het volgende artikel is afkomstig uit 't Inschrien (uitgave 2013/2), het kwartaalblad van de Vereniging Oudheidkamer Twente.

bekenintwente2.pdf
PDF – 3,5 MB 2417 downloads

Reacties

c vn oosterwijk
11 jaar geleden

Dank voor reactie. Mogelijk dat de films/filmpjes op de filmbank onder Enschede
ook voor nostalgische reacties zorgt.

Groet

G.Jan Kerkhoven
11 jaar geleden

Ik heb met veel interesse het filmpje bekeken en zie dat men met de elektriese vracht-auto de tijd ver vooruit was!
Mijn ouders hebben in 1954 hun huis laten bouwen hoek poolmansweg/weth.nijhuisstraat,ik was toen 8 jaar oud en heb meegemaakt dat de reiniging werd ontmanteld,dit is voor mij een deel nostalgie,erg leuk!

est
11 jaar geleden

Beste gast,

Hartelijk dank voor de reactie.
Het artikel is inmiddels op deze site geplaatst in PDF formaat

gast
11 jaar geleden

In het verenigingsblad 't Inschrien (aflevering 2013/2) van de Oudheidkamer
Twente staat een interessant artikel dat verband houdt met riolering e.d.

Johan
11 jaar geleden

Echt van genoten> mooi die poep tonnen.
Pracht werk.

Reactie plaatsen