diversen

Begrafenis D.W Stork 1928

Begrafenis van D.W. Stork, directeur van de machinefabrieken Stork Hengelo. Groot-industrieel en politicus. - pan langs het fabriekscomplex, 25 - de woning, een villa, van Stork, 7 - lange begrafenisstoet door Hengelo, delegaties uit de industriewereld, personeelsleden ed, 230 - grote menigte op de begraafplaats bij de bijzetting in het familiegraf,

- Hengelosche Courant 1934.
Reclamefilm van de Hengelosche Courant, waarin aandacht wordt besteed aan werkzaamheden in de drukkerij
Reclamefolder Hengelosche Courant; vouwmachine; machinaal papier snijden; twee drukpersen; reliëfdruk; werkzaamheden op kantoor: calculeermachine en schrijven.
Beelden van het drukken van de krant en van personeelsleden die teksten – artikelen schrijven.

Ontstaan

Er bestaan minstens vijf lezingen over de oorsprong van de Pinksterbruidjes:

  • Een herinnering aan de Germaanse lente- en vruchtbaarheids-feesten
  • De uitgeblazen eieren aan de Pinksterkroon zijn een symbool van nieuw leven
  • Het verdrijven van de demonen die kou en narigheid brachten in de winter
  • Het afsmeken van goed weer voor de (meestal met Pinksteren bloeiende) rogge
  • Het vieren van de overwinning van de zon op de duisternis
  • De Christelijke kerken herdenken op deze dag de nederdaling van de Heilige Geest.

bron Folkloregroep Borne

Met Palmpasen, de Zondag voor Pasen trekken de kinderen met hun zelf (of door de ouders) gemaakte palmpaasstok welke aan veel twentse voorwaarden moet voldoen (alhoewel de Gagel takken die nodig zijn niet meer uit het wild geplukt mag worden doch nu in de tuincentra te koop worden aangeboden) in optocht door de Stad of Dorp. In iedere twentse Stad of Dorp gelden ook weer andere voorschriften voor de uitmonstering van de Paasstok. Tijdens de optocht wordt er  door de kinderen het palmpasen lied gezongen.
Palm palm Pasen. Laat de koekoek razen. Laat de kiewiet zingen. Dan krijgen wij lekkere dingen. Na of voor de optocht worden de Paasstokken door een jury beoordeeld of men de plaatselijk regels die op de stok van toepassing zijn ook zijn nageleefd.Het is voor de kinderen een groot Kukelhanen feest.

Een reportage over de feestelijkheden in Hengelo rond de geboorte van prinses Beatrix op 31 januari 1938.

Beschrijving:
- Tekst: "Opname en Montage Foto-Fikkert"
- Tekst: "Prinses Beatrix-Film 31 januari 1938"
- Tekst: "Hengelo jubelt: Een Prinses geboren!"
- Tekst: "Hengelo's Oranje-Comité was reeds maanden actief...."
- Beeld: De leden van het Oranje-Comité zijn in vergadering bijeen.
- Een portier in een hok bij een fabriekspoort neemt de telefoon op.
- Tekst: "20 stooten: een prinses!!"
- Beeld: Een man trekt aan een touw.
- Pagina's rollen uit een drukpers.
- Tekst: "Eindelijk komt de lang verbeide heuglijke tijding ..."
- Beeld: Een vrouw scheurt een papier uit een telex en geeft het bericht door via de telefoon.
- Tekst: ".... en 10 seconden later."
- Beeld: Gezicht op de fabriek van G. Dikkers & Co. Een stoomfluit blaast rook uit.
- Tekst: "De bulletin-loopers zwermen uit met verheugde gezichten."
- Beeld: Voorbijgangers lezen berichten in glazen kasten op de gevel van drukkerij Smit. Mannen en jongens verlaten het gebouw met bulletins in de hand.
- Mensen lezen de bulletins. Een kind zit in een kinderwagen met een Oranjevlaggetje.
- Een bakker hangt de vlag uit. Drukte in de straten. Kinderen zwaaien met vlaggetjes.
- Mannen op ladders hangen een vlag op boven de ingang van een bioscoop.
- Een onderwijzer deelt vlaggetjes uit aan kinderen in een klaslokaal.
- Een vrouw bevestigt een anjer met een strik aan de voorkant van een auto en speldt bij zichzelf een roos op.
- Opnieuw de kinderen met vlaggetjes in het klaslokaal.
- De kinderen rennen de school uit en zwaaien op het schoolplein met de vlaggetjes.
- Tekst: "Het 'Wilhelmus' wordt gezongen."
- Beeld: De kinderen zingen op het schoolplein.
- Een man versiert de trap van het stadhuis met groene takken.
- Tekst: "Herauten brengen de blijde mare overal ...."
- Beeld: Een ruiter in een historisch kostuum leest een boodschap voor. Een man kijkt toe vanuit een raam. Omstanders juichen.
- Tekst: "Een niet alledaagsche tractatie op school."
- Beeld: Kinderen in een schoolklas eten beschuit met muisjes.
- Ook de onderwijzers en onderwijzeressen krijgen een tractatie.
- Tekst: "De eerste wieg wordt afgeleverd."
- Beeld: Een man komt met een wieg in de hand uit de deur van een woning, gevolgd door twee vrouwen. De wieg wordt door de man op een fiets vervoerd.
- Er vindt een optocht plaats. Mannen te paard worden gevolgd door een muziekkorps, verplegend personeel, padvinders, de Gereformeerde Jeugdcentrale en tal van andere groepen en verenigingen.
- Tekst: "De burgemeester slaat het vaandel-defilé gade."
- Beeld: De burgemeester en andere notabelen staan bij de ingang van het stadhuis. Ook vanaf het balkon wordt naar de stoet gekeken.
- De deelnemers aan de optocht staan op een plein.
- De stoet zet zich weer in beweging.
- Mensen lopen een kerkgebouw uit.
- Een klein meisje loopt met een speelgoed-kinderwagen met een vlaggetje erop.
- Een man bespeelt een orgel.
- Tekst: "Improvisatie over Nederlandsche Volksliederen."
- Beeld: Verpleegsters bij de ingang van een ziekenhuis.
- Een muziekkorps speelt in de regen bij het stadhuis en loopt door de stad.
- Kinderen met een versierde kinderwagen.
- Een grote vlag wappert van een huis.
- Een man met een handorgel wordt omringd door kinderen.
- Een muziekkorps speelt in de zon op het plein voor het stadhuis, waar veel toeschouwers aanwezig zijn. Notabelen kijken toe vanaf de trap van het stadhuis.
- Padvinders lopen met vlaggen door een straat.
- Vrouwen in klederdracht dragen manden en delen versnaperingen uit.
- Tekst: "De fakkeloptocht onderweg naar het vuurwerk."
- Beeld: Een optocht met fakkels in het donker. Een vuurwerk met de letter W, vuurpijlen en andere effecten.
- Tekst: "Lang leve Prinses Beatrix." (N.B. Op de kop!)
- Einde

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb