Oorlog en vrede

(even geduld s.v.p.)

Samenvatting:
Nederlandse soldaten keren na de Duitse inval in mei 1940 uit krijgsgevangenschap terug naar huis.

Beschrijving:
00.50.09 Een ronddraaiende wereldbol en de tekst: “1939 Agfa ...”
00.50.14 Mannen in uniform lopen een toegangspoort uit en worden door omstanders toegezwaaid.
00.50.27 De soldaten marcheren door een stad (Hengelo?) en komen aan bij een station.
00.50.56 Omstanders delen sigaretten aan de soldaten uit.
00.51.07 Mensen kijken toe uit ramen boven kapsalon H. Gruter.
00.51.17 De soldaten worden door omstanders toegejuicht.
00.51.29 Opnamen van de soldaten op een plein, met op de achtergrond café Wilmink.
00.51.47 Politieagenten fietsen en wandelen over het plein.
00.52.05 Een man tekent gezichten op een schoolbord met de teksten: “Leve Holland” en “Wij zijn terug”.
00.52.11 De soldaten drinken uit bekers en juichen.
00.52.26 Vijf soldaten kijken naar het schoolbord, draaien zich om en juichen.
00.52.31 Twee soldaten zitten op kisten en lezen een krant.
00.52.39 Juichende en drinkende soldaten.
00.52.54 De soldaten krijgen boterhammen te eten.
00.53.02 Soldaten zitten voor het schoolbord, waarop nu ‘A9 Vickers Comp’ is geschreven.
00.53.09 Een padvinder roert met een houten stok in een grote kookketel. Op de achtergrond staan de soldaten op het plein.
00.53.27 Twee matrozen lopen het plein op.
00.53.32 Padvinders hakken hout om als brandhout voor de kookketels te gebruiken.
00.53.40 Padvinders en mannen en vrouwen in burger staan bij de kookketels.
00.54.01 Met brandslangen wordt water aangevoerd.
00.54.18 Soldaten met ontbloot bovenlijf staan in een soort hangar.
00.54.23 Twee mannen in burger staan met elkaar te praten.
00.54.29 Soldaten krijgen water van vrouwen.
00.54.38 Soldaten worden geschoren.
00.55.03 Beelden van het plein en de soldaten, die onder meer geregistreerd worden.
00.55.45 Een man staat bij een wagen van het Rode Kruis.
00.55.53 Soldaten krijgen drinken van vrouwen.
00.55.59 Soldaten met briefjes op hun kleren en koffers in de hand lopen voorbij.
00.56.11 Een man in burger en een man met een uniform en een armband van het Rode Kruis overleggen met elkaar.
00.56.20 Twee matrozen poseren met een man in burger voor de camera.
00.56.34 Een groep soldaten met briefjes op hun kleren en koffers in de hand loopt voorbij.
00.56.35 Einde
(N.B. Tijdcode via DigiBeta)

 

Een oproep van de opperbevelhebber van de Duitse bezettingstroepen in Nederland, generaal Christiansen, aan bijna 300.000 leden van het voormalige Nederlandse leger om Duitsland arbeidskrachten te bezorgen slaat in als een bom. Bij machinefabriek Stork in Hengelo breken onmiddellijk proteststakingen en demonstraties uit. Het Twentse voorbeeld vindt bijna overal in Nederland navolging. De opperste politiechef in Nederland, de SS'er Rauter, kondigt het politiestandrecht af. Dat politiestandrecht heeft weinig met recht te maken. Het is een terreurmaatregel, waarbij 'verdachten' meteen, zonder vorm van proces, worden doodgeschoten. Werknemer Loup van Stork vindt zo de dood in Twickel bij Hengelo.
De April-meistakingen gelden als keerpunt in de bezetting. De Duitsers weten nu dat de Nederlanders met geen mogelijkheid meer voor hun zaak te winnen zijn. Voor de nazi's draait alles alleen nog om oorlogvoering. Het verzet neemt toe en het grote onderduiken begint.
Dit keerpunt in de bezetting van Nederland volgt op een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog, de Duitse nederlaag bij Stalingrad aan de Wolga. Die nederlaag blijft geen geheim. Meteen erna, op 3 februari 1943, is door de nazi's in Duitsland en de bezette gebieden een periode van drie dagen openbare rouw afgekondigd.

 

 

In een reactie op een staking in 1943 bij de machinefabriek Stork spreekt Seyss-Inquart op een massale bijeenkomst bij Stork in Hengelo op 19-05-1943.

- Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart arriveert met andere geüniformeerde mannen op het fabrieksterrein van Stork. Hij schudt mensen de hand en brengt de fascistengroet.
- Seyss-Inquart loopt in een fabriekshal door een haag van mensen, die allemaal de fascistengroet brengen.
- Opnames van het publiek, onder wie zich NSB-ers, WA-ers, Duitse militairen, mannen van de Nederlandsche Arbeidsdienst, 'gewone' burgers en NSDAP-ers bevinden. (Naar verluidt waren er vrijwel geen medewerkers van Stork aanwezig tijdens deze bijeenkomst.)
- Seyss-Inquart spreekt vanaf een loopbrug bij een grote machine de vele aanwezigen toe. Na te hebben gerefereerd aan de april-mei stakingen, roept hij op tot samenwerking van Nederlanders en Duitsers onder de Führer. De shots van Seyss-Inquart worden afgewisseld met beelden van de toehoorders.
- Het publiek applaudisseert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Meer over de oorlog in Hengelo

Reactie plaatsen

Reacties

webmaster
8 jaar geleden

Dag,Jan Oelring

Het wachtwoord is "sponsor"

Jan H.J. Oelering
8 jaar geleden

Alle lof voor het streven de historie van Twente zo welgekozen en nauwgezet te boekstaven!

P.S.: Hoe registreer ik mij voor verdere toegang ("Password Required") ?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb